Obchodní podmínky

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ:

 Objednávání probíhá přidáváním jednotlivých položek do košíku a závěrečným odesláním objednávky. O přijetí objednávky budete informováni prostřednictvím e-mailu. Vaši objednávku považujeme za závaznou, proto si před jejím odesláním pečlivě zkontrolujte druh a množství objednaného zboží. Kontaktní údaje nutné pro vyřízení objednávky vyplňte pravdivě a úplně již při registraci. Provozovatel e-shopu obchod.rebelove.org prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté zákazníkem v registračním a objednávkovém formuláři podléhají ochraně ve smyslu zákona č. 101/2000,Sb., o ochraně osobních údajů.

Tyto citlivé údaje nebudou okolností poskytnuty třetím osobám nebo jiným subjektům, nebudou BEZ SOUHLASU použity k marketingovým účelům, nýbrž výhradně k vyřizování objednávek.

Objednáním se zavazujete odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která je uvedena v závazné objednávce. O přijetí objednávky,Vás budeme neprodleně informovat e-mailem, stejně tak o každé změně stavu objednávky.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY :

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Zboží doručit na adresu prodávajícího (viz. Vaše faktura > Dodavatel).
Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně přiložené faktury a případných dárků obdržených se zásilkou. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato!

Doporučený způsob vrácení zboží je doporučenou zásilkou, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Prodávající se zavazuje Kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do patnácti dnů od odstoupení, na bankovní účet, který je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či poškození zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je Kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě. Náklady na dopravu vraceného zboží od zákazníka nejsou součástí nákupní ceny zboží a jsou v režii zákazníka !!!


ZPŮSOB BALENÍ:

Bublinková obálka nebo kartonová krabice.
Při obdržení zásilky najdete v obálce(krabici) fakturu, kterou si uschovejte pro případnou reklamaci.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ: do 14 dní od převzetí zásilky je možné veškeré zboží v neporušeném obalu a bez známek opotřebení vrátit. Nutné je doložit námi vystavenou fakturu, viz ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 


ZÁRUČNÍ DOBA :

Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Záruka se nevztahuje:

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
- mechanické poškození
- poškození při přepravě
- poškození živelnými pohromami
- nesprávným použitím
- nesprávným skladováním

REKLAMACE:

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího .Nárok na reklamaci se nevztahuje na:

-poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

-opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem

-škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněnou uživatelem

-škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací

Reklamace budeme řešit k Vaší spokojenosti v souladu s platnou právní úpravou.

V případě reklamace nás, prosím, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a domluvte se na dalším postupu

CENY: 

Od 1.8. 2016 plátce DPH

Ceny jsou platné v době podání, tj. v okamžiku potvrzení závazné objednávky.

ODESLÁNÍ:

Pří obdržení  objednávky, popřípadě platby na náš účet či platební bránou ThePay do 18-ti hodin, bude zboží bude expedováno následující pracovní den, pokud je skladem. V případě objednávek a uhrazených plateb po 18-té hodině nedokáži z provozních důvodů v dopoledních hodinách následujícího dne expedovat zboží, proto bude odesláno až následující pracovní den, tedy "pozítří". 

!!! Objednávky realizované do 18h budou zpravidla odeslány následující den, ale nelze u nich z provozních důvodů již dělat před odesláním změny. !!!


Nejsme kamenný obchod, přesto je možné provést objednávku zboží v našem internetovém obchůdku a osobně si zboží vyzvednout!!!

Osobně lze převzít a uhradit zboží přímo na naší firemní adrese:

Daniel Lenc, Sadovská 1088/24, 50002 Hradec Králové. Jakmile bude zboží připravené k odběru, budeme Vás neprodleně informovat emailem.